Başhekim Uzm.Dr. Reyhan ÖZTÜRK
20 Temmuz 2020

                                                                                                                       Uzm. Dr. Reyhan ÖZTÜRK
                                                                                                                       Başhekim

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

1972 yılında Ankara Haymana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Eskişehir, liseyi Samsun'da okudu. 1990-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde eğitim alarak uzmanlık eğitimini tamamladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman doktoru olan  Reyhan Öztürk evli, 3 çocuk sahibidir. Son üç yıldır Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde tıbbi hizmetler koordinatörü olarak çalışmış olan Öztürk 01.06.2017 - 15.07.2020 tarihleri arasında Haymana Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yapmış , 16.07.2020 tarihinden itibaren Polatlı Duatepe Devlet Hastanesinde Başhekim olarak göreve başlamıştır. Çeşitli bilimsel çalışmaları ve TÜBİTAK projesi olan Öztürk'ün yayınlanmış bilimsel makale ve yayınları aşağıdadır.

 

YAYINLAR

Toplum Kökenli Pnömonilerde Tanı ve Tedavi  

                                                                                                       Türk Klinik Laboratuar Dergisi 2015

Hastane Enfeksiyonlarında Güncel Durum

                                                                                                                        Ortadoğu Tıp Dergisi 2015

-Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonitte Prokalsitonin ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Değerlendirilmesi                                                                               

                                                                                                              Turkısh JournalMed. Sci.2010

-Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

                                                                                                                              Türkiye Klinikleri 2008

-SAPD ile ilişkili peritonit ataklarında epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

                                                                                                                      Mikrobiyoloji  Bülteni 2008

-Ortak Gıda Tüketimine Bağlı iki Botulizm Olgusu

                                                                                                                               AEH Tıp Dergisi 2007

-Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin Konsültasyon Deneyimleri

                                                                                                                                AEH tıp Dergisi 2006

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTERLER

 

-Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Sağlık Personelinin Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi  

                                                                                                                               EACID Tiflis kongresi

-Sinovit Etiyolojisinde Herpes Virüslere Karşı Oluşan Lokal Antikor Üretiminin Araştırılması

                                                                                                                               EACID Tiflis kongresi

-Hemodiyaliz Hastalarında Okult Hepatit B  ve Hepatit C Enfeksiyonun  Sıklığı

                                                                                                                              EACID Tiflis kongresi

-Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

                                                                                                                        ECCMID Münih Kongresi

 

ULUSAL BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTERLER

 

-Ülkemizde Yoğun Bakım Yatakları Ne Kadar Etkin Kullanılıyor

                                                         Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi

                                                                                                                   

-Bir Üniversite Hastanesinde Erişkin Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profili.

                                                                                                   3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

-Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profili.

                                                                                                   3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

 

BİLİMSEL PROJELER

 

-Yoğun bakım ünitesinde yatan ventilatörle ilişkili pnömonili hastalarda serum C-reaktif protein, prokalsitonin, solublürokinazplazminojenaktivatör reseptörü (suPAR) ve neopterin düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri.

                                                                                                           TÜBİTAK 1002 projesi (yürütücü).

-Erişkin ve çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan pnömonili hastalarda atipikpnömoni etkenlerinin (solunum virüsleri,  Mycoplasmapneumoniae, Chlamydiatrachomatis, Chlamydiapneumoniae, Legionellapneumophila ) belirlenmesi

                                                                                                  TÜBİTAK 3001 projesi olarak sunuldu.

 

SEMİNER ve KURSLAR

 

-Kontrollü Antibiyotik Kullanım Sempozyumu  

                                                                                                                    EKMUD Bilimsel Platformu  

-Enfeksiyon Kontrol Hekimi Eğitimi  

                                                                                                 Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı  

-Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi  

                                           Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları