T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gider Tahakkuk

Güncelleme Tarihi: 15/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi


GÖREV TALİMATI

Amaç:

Polatlı Devlet Hastanesi hastaneye satın alınmak sureti ile gelen ma'l/rraif^ıe/hizmet/bakım onarım /yazılım/donanımın kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesinden sonra, satın alma işleminin yapıldığı firmalara fatura ödemelerinin ve ayrıca personele hizmet ahmıyla çalışan personellerin hak edişleri, stajer öğrenci maaşları, döner sermaye bütçesinden tahakkuk ettirilmesi ile diğer rutin ödeme işlemleri esaslarını açıklar.

Faaliyet Akışı:

 Mal muayene ve komisyon birimince ihale ve doğrudan temin yolu ile satın alma işlemleri Tamamlanmış irsaliye/fatura ile gelen mal/malzemenin, muayene ve kontrol işlemlerinin bitirilmesine müteakip hazırlanan ilgili evraklar üzerinden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir.

Mal muayene ve komisyon birimince ihale ve doğrudan temin yolu ile satın alması tamamlanmış, teslim edilmiş hizmet alım ve yapım işleri ile ilgili olarak Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” ve Hakediş Raporu düzenlenir.

Birimimize teslim edilen mal ve hizmet faturaları ve düzenlenen ek belgelerin firmalara bedelinin ödenmesi için “Ödeme Emri Belgesi” düzenlenir. Gider gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulur.

Hastanemize ait elektrik, su, telefon, internet erişim hizmet bedeli, doğal gaz, Tıbbi atık Bertaraf bedeli, yargı ve icra bedeli faturalarının ödemeleri için “Ödeme Emri Belgesi” düzenlenir.

Avans veya kredi açılması yolu ile yapılan alımlarda “Ön Ödeme Usul ve Esasları hakkında ki yönetmeliğe göre alınacak mal veya malzeme için Harcama Yetkilisinden onay alınır ve “Kredi Talepnamesi” hazırlanır. Daha sonra “Muhasebe İşlem Fişi” düzenlenerek Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur.

Avans ve kredi kapama işlemleri ise mal veya hizmet faturalarının kontrol ve muayene işlemleri bittikten sonra ödeme emri belgesi ile avansın kapaması işlemi yapılır.

 Döner Sermaye bütçesinde, ödeneği biten harcama kalemlerine, diğer kalemlerden ödenek aktarımının yapılması için Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Uygulaması Programında bütçe ve aktarma işlemleri Web tabanlı yapıldığı için bu modülden Bölümler Arası Aktarma Cetveli “ düzenlenir. Çıktısı alınan doküman Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur.

 

Teslim edilen her türlü Ödeme evraklarından birer suret mali yıl bittiğinde arşive kaldırılmak üzere Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre dosyalanır.