T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel - Özlük Birimi

Güncelleme Tarihi: 15/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

1-İŞİN GEREKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Öğrenim Düzeyi: En az lise mevzunu olmalıdır.

1.2. Özel Bilgi: 657 sayılı DMK’nu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

3- BAĞLI OLDUĞU AMİR: İdari ve Mali İşler Müdürü- Başhekim Yardımcısı

4- SORUMLULUK ALANI: Personel Şefliği Birimi

5-GÖREV DEVRİ: idari ve Mali İşler Müdürünün belirlediği personele görevini devreder.

6-GÖREV AMACI: Personellerin Özlük Haklarını takibini yapmak.

7- YETKİ  VE SORUMLULUKLARI:

7.1 Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane idaresinin tüm talimatlarına uyar, gereğini yerine getirir.

7.2  Hastanemize başlayış-ayrılış yapan personelin  3. Bölge Genel Sekreterliğine ve Polatlı Mal Müdürlüğü’ne başlayış-ayrılış yazıları yazılır. Gerekli evrakları hazırlayarak formları düzenler. Başlayış yapan personelin tüm bu işlemlerinin ve özlük haklarının takibi için dosya açar.

 Ayrıca ÇKYS/İKYS de personel ayrılış ve başlayış işlemleri yapılır.