T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Kurulu İşlemleri

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

SAĞLIK KURULU BİRİMİ

 

Hastanemiz tam teşekküllü devlet hastanesi olup, aşağıda belirtilen sağlık kurulu raporlarını çıkarmaya yetkilidir. Hastanemizde heyet günleri;

 Engelli (özürlü) hastalar için heyet; Perşembe saat 13:30’da Sağlık Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Mahmut Öztürk başkanlığında;

Diğer konulu sağlık raporları için heyet Salı günleri saat 15:00’de heyet başkanı Op.Dr. Cengiz YİĞİT vekaletinde toplanarak sonuçlandırılmaktadır.

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞİ 

Müracaatta istenen belgeler aşağıdadır;

1-Dilekçe (imzalı)

2-Kurumlardan sağlık kurulu için sevk edilmişse nedenini açıklayan resmi yazı

3-TC Kimlik numarası bulunan kimlik belgesi aslı ve fotokopisi

4-Dört adet resim (son 6 ay içinde çekilmiş olacak.)

-Üst yazı ile gelenlerden 5 adet resim alınmaktadır.(Özürlüler için)

           

            Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünden, bağlı bulunduğu Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Vakfından 2022, maluliyet tespiti ve özürlü raporları ücreti ilgili sosyal güvenlik kurumundan, kurumların sağlık kurulu muayenesi için gönderilen; yazılarında aykırı bir not olmadıkça (ücreti şahıs tarafından ödenecektir gibi) ücreti kendi kurumlarından tahsil edilmektedir.

 

VERİLEN SAĞLIK KURULU RAPOR ÇEŞİTLERİ

1-Tam teşekküllü raporlar

-Yaş tashihi (ücretli, mahkeme tarafından gönderilir.)

-Vasi tayini (ücretli, mahkeme tarafından gönderilir.)

-Memurluk

-Öğrenci olur

-Yurt kayıt

-Yurt dışı işçi

-Evlat edinme

-Silah ruhsatı

-Silahlı - silahsız özel güvenlik

-Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak için

*Tıbbi malzeme raporları (kurumundan ödeme yapılır, rapor polikliniklerce düzenlenir, sağlık kuruluna sevk edilir.)

*İstirahat raporları (kurumundan ödeme yapılır, rapor polikliniklerce düzenlenir, sağlık kuruluna sevk edilir.)

Not: Yukarıda belirtilen raporlar ücretlidir. Muayeneye başlamadan ücretleri vezneye yatırılır.

2-Özürlü raporları

-2022 Malul maaşı

-Özürlülük oranının tespiti

-Vergi muafiyeti

-ÖTV indirimi-kişi araç alır araç kullanamaz.

-Özel eğitim için

-Özürlü kimlik kartı için

-Özürlü kadrosunda çalışmak için

-Sosyal hizmet bakıcı parası

İŞLEYİŞ ŞEKLİ

1-Dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili yazıların Başhekimlikten havalesi yapıldıktan sonra sağlık kurulu biriminde kayıtları yapılır.

2-Muayene formu hazırlanıpüstüne fotoğrafı yapıştırılır. İlgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan form sağlık kurulu defterine kaydı yapılır. TC numarası ve imza karşılığında kendilerine teslim edilir.

3-Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulgularının bu forma işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir teslim ettiğine dair tekrar imzası alınır. Özürlüler için Perşembe günü en geç saat 12.00’den önce, diğerleri için salı günü en geç saat 12.00’den önce evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Evraklarını teslim eden özürlülerin perşembe günü 13.30’da diğerlerinin salı günü saat 15.00’de heyete gelmeleri gerekmektedir.

 

Not: Tüm hastalar bizzat polikliniklere muayeneye ve sağlık kuruluna gelmek zorundadırlar. Lütfen bu konuda değişik taleplerde bulunmayınız.)

Salı günü heyete girenlerin sağlık kurul raporları çarşamba günü öğleden sonra verilir.

Perşembe günü heyete girenlerin sağlık kurul raporları pazartesi günü verilir.

Yer:B Blok Zemin Kat (Poliklinikler Katı)

İletişim: Sağlık Kurulu 0312 630 30 30 / 1385