T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

 

                                                                      Hasta Hakları Birim Sorumlusu

                                                                           Mehmet SARIBOĞA

 

Hastanemizde Hasta Hakları uygulamalarının amacı insan haysiyetine yakışır şekilde, herkesin “Hasta Hakları”ndan faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Hastanemizde hasta haklarını korumak ve hasta ve hasta yakınlarının sorunlarına çözüm bulabilmek amacı ile Hasta Hakları Birimimiz bulunmaktadır. Birime başvurular şahsen olabildiği gibi Hasta Hakları WEB sitesi üzerinden yapılan başvurular da ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmektedir.

  Hastanemiz Hasta Hakları Biriminde 1 Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim  Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Birime yapılan şahsi müracaatlarda öncelikle hasta ya da hasta yakınının sorununun çözümüne yönelik işlem gerçekleştirilir.

Sorunun çözümlenmesi ya da çözümlenmemesi durumunda hasta yada yakını yasal olarak başvuru yapmak istediğinde başvurusu yazılı olarak alınır ve Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi hükümleri gereğince işlem yapılır.