T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar Doktorlarımız

Güncelleme Tarihi: 17/04/2019Tıbbi Mikrobiyoloji
Dr.Diba NURİSTANİ

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
Mikobakteriyoloji, İmmünoloji

Eğitimi
1981-1986 Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
1987-1991 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD

Çalışılan Kurumlar
1992-1996 Zonguldak Devlet Hastanesi
1996-2012 Kırıkkale Devlet Hastanesi
2012/…… Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

GÖNÜL.jpg

Tıbbi Mikrobiyoloji
Dr.Gönül ÖZEL ÇALIŞKAN

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
Parazitoloji, Bakteriyoloji (Bakteriyolojik identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması)
Tez konusu: Stafilokoklarda metisilin duyarlılığının belirlenmesinde oksasilin, sefoksitin, seftizoksim ve moksalaktam disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Eğitimi
1994-2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003-2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2004-2009 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Araştırma Görevlisi


Çalışılan Kurumlar
2002/2003 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,112 Acil Sağlık Hizmetleri
2003/2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
MURAT.jpg

Tıbbi Biyokimya
Dr.Murat ALIŞIK

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
Tıbbi Biyokimya

Eğitimi
2012 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Tıbbi Biyokimya
2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar
2011/2012 Muş Devlet Hastanesi Acil Servis
2012/2017 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Tıbbi Biyokimya Bölümü
2017/…. Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi-Tıbbi Biyokimya

İLHAN.jpg

Patoloji
Dr.İlhan MERAL

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
Patoloji Gastropatoloji

Eğitimi
2003 Ankara Hastanesi Patoloji AD.
1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇalışılan Kurumlar
…2007…./…2010….. Dışkapı Hastanesi Patoloji Bölümü
…2003…./…2007….. Sami Ulus Hastanesi Patoloji Bölümü