2021 Yılı HAP Toplantısı
14 Ocak 2021


2021 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Eylem Planı (HAP); HAP Komisyonu tarafından hazırlanarak toplantısı gerçekleştirildi.