T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Fiziki Yerleşim

Güncelleme Tarihi: 18/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

-1 BODRUM KAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

o  Poliklinikler(Ortopedi  ve  Travmatoloji Polikliniği, Dahiliye  Polikliniği , Göğüs Hastalıkları    Polikliniği, Göğüs Cerrahi Polikliniği, İntaniye Polikliniği, Fizik Tedavi Polikliniği B BLOK)   

                                                                                                     - Radyoloji Ünitesi (MR, Tomografi, Ultrasonografi, Panoramik Film)

·       Kemoterapi Ünitesi,( C Blok)  (Diyetisyen Polikliniği, Diyabet Hemşireliği,Merkezi ,Kan Alma birimi ,Merkezi B BLOK)                                                                                                                                                                                

·         Laboratuvar (Biyokimya, Mikrobiyoloji A BLOK) ve Patoloji Lab. (A-D BLOK)   -Röntgen  (D Blok)  Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi, ( C BLOK) (Morg- Çamaşırhane - Mutfak – Arşiv ,Sığınak A BLOK) – Depolar (A BLOK) -

Hastane Eczanesi (C BLOK)  ,(Vezne,Danışma , MHRS onay,112 İstasyonu B BLOK)                                                                                                                                                                                                                           

·      ZEMİN KAT:                                                                                                                                                                                                                

·       Danışma, Poliklinikler(Çocuk   Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Kadın Hastalıkları  ve Doğum Polikliniği, Göz Polikliniği, KBB Polikliniği) ( B -BLOK)                                                                                                                                                                                                                      

·         (Acil Servis, Acil Laboratuvar, Acil Röntgen A BLOK), Fizik Tedavi Servisi(C BLOK) ,Fizik Tedavi Ünitesi(B -BLOK), Hastane Polis Merkezi(A- BLOK) ,

 Hastane Kantini, (Kalite Yönetim Birimi, Eğitim Birimi,İstatistik Birimi ,Sağlık Kurulu, Adli Rapor , Başhekim Yardımcısı, Evrak Kayıt, Kan Alma Birimi  B- BLOK),

(Hasta İletişim Birimi, Çalışan Güvenliği Birimi  ,Sistem Odası ,Güvenlik Komuta Merkezi C BLOK) (Diyaliz Ünitesi -A BLOK)                                                                                                                  

·      1. KAT:                                                                                                                                                                                                                          

·       Kardiyoloji Servisi- Nöroloji Servisi C BLOK,Yoğun Bakımlar(Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji  Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK ) – Palyatif Bakım Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·       Poliklinikler(Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Polikliniği ,Nöroloji Polikliniği,Cildiye Polikliniği, Kardiyoloji Polikliniği,Psikiyatri Polikliniği,Psikolog, Genel Cerrahi Polikliniği,Kalp Damar Cerrahi Polikliniği, Anestezi Polikliniği, Üroloji Polikliniği     B BLOK )                                                                                                                                                                                                                       

·       Evde Sağlık Hizmetleri  Birimi,  (  Kan Transfüzyon Merkezi- Endoskopi Ünitesi A BLOK) ,Sterilizasyon Ünitesi,HBYS( Bilgi İşlem B BLOK)  Birimi                                                                                                                                                                                                                        

·    ,(Satın Alma Birimi, Santral, Mutemetlik   Birimi,Gider Tahakkuk Birimi, Gelir Tahakkuk Birimi.B BLOK)                                                                                                                                                                                                                                                              

·      2. KAT:                                                                                                                                                                                                                          

·     (  Çocuk Hastalıkları Servisi - Çocuk Cerrahi Servisi C BLOK) (Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK)  – Doğum Ünitesi A BLOK,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi C BLOK ,(Günübirlik Cerrahi ,Ameliyathane A BLOK)                                                                                                                                                                                                                                                                 

·        Hastane Yönetimi(Hastane YöneticisiBaşhekim, Başhekim Yardımcıları,İdari ve Mali Hizmetler  Müdürlüğü ,Sağlık Bakım Hizmetleri  Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

·       İdari Birimler-Personel Birimi, Faturalama Birimi – Konferans Salonu, Sivil Savunma-Kanser Kayıt Birimi

  – Taşınır Kayıt Birimleri (Klinik Mühendislik Birimi ,Ayniyat Tüketim birimi, Medikal  sarf  Depo birimi, Medikal Tüketim  birimi , Dayanıklı Taşınır  birimi ) Mescidler(Bay –Bayan) B BLOK) ,(Personel Yemekhanesi D BLOK)                                                                                                                                                          

·      3. KAT :                                                                                                                                                                                                                         

·       Ortopedi-Üroloji Servisi ,Genel Cerrahi Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

·         4. KAT:                                                                                                                                                                                                                       

·        Göz Servisi – Kulak Burun Boğaz Servisi,Göğüs Cerrahisi Servisi – Beyin Cerrahi Servisi ,Kardiyo Vasküler Cerrahi Servisi – Plastik cerrahi Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

·       5.KAT: Göğüs Hastalıkları Servisi – Cildiye Servisi,Dahiliye- İntaniye Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

·       6.KAT: Dahiliye Servisi   C BLOK