Anlaşmalı Kurumlar
23 Ekim 2023


ANLAŞMALI KURUMLAR

Bakanlığımızın ikili protokol yaptığı tüm kurumlarla anlaşmamız bulunmaktadır. Bunların bazıları şunlardır;

·         Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı

·         Ankara Ticaret Odası

·         Danıştay

·         Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeliler

·         Haymana Sulh Hukuk Mahkemesi

·         Haymana Ticaret Borsası

·         Haymana Ticaret Odası

·         Odalar Borsalar Ve Birlik Pers.VeE.Sandığı

·         Polatlı ADSM (Yemek, Tehlikeli Atık ve Personel Taramaları)

·         Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü (Aile Hekimlikleri ve Personel Taramaları)

·         Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi

·         Polatlı Ticaret Borsası

·         Polatlı Ticaret Odası

·         Sayıştay

·         Sosyal Güvencesi Olmayan Adli Vakalar

·         Sosyal Güvenlik Kurumu

·         Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı

·         T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emekli Ve Sağlık Sandığı Vakfı

·         T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Ve T.Halk Bankası A.Ş. Mens.Emekli Ve Yrd.San.Vakfı

·         TBMM

·         Tosya Ticaret Ve Sanayi Odası

·         Tutuklu Hükümlüler

·         Türkiye Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

·         Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mem Ve Müst.Emek.Vakf.

·         Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı

·         Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

·         Yapı Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım Ve Emekli Sandığı Vakfı

·         Yargıtay